Paylasim-Radyo Araç Çubuğu - Bağlı Kal ve Çok Daha Fazlasını Al.
 
Trovi Gizlilik Politikası
İŞBU GİZLİLİK BEYANI, AYRI GİZLİLİK POLİTİKALARI OLAN VE İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASINI İÇERMEYEN YAZILIMLAR VE/VEYA HİZMETLER HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, TROVI ADIYLA FAALİYET GÖSTEREN CLIENTCONNECT LTD.NİN VE ONUN BAĞLI ŞİRKETLERİNİN ("TROVI") TROVI TARAFINDAN SUNULAN WEB SİTELERİ, HİZMETLER VE ÜRÜNLER (TOPLU OLARAK "YAZILIMLAR VE HİZMETLER") İLE İLGİLİ BİLGİ TOPLAMA VE KULLANMA POLİTİKALARINI AÇIKLAR. YAZILIMLARI VE HİZMETLERİ KULLANARAK, İŞBU BEYANDA AÇIKLANAN VERİ UYGULAMALARINA VE BİLGİ TOPLANMASINA İZİN VERİYORSUNUZ. TROVI, KULLANICILARININ GİZLİLİĞİNİ KORUMAYA BÜYÜK ÖNEM VERİR. İŞBU GİZLİLİK BEYANINDA HANGİ BİLGİLERİ HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLAYIP KULLANABİLECEĞİMİZ AÇIKLANMAKTADIR.

İŞBU BELGEDE ÖNGÖRÜLEN ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN YAZILIMLARI VE HİZMETLERİ KULLANMAYIN.

İşbu Gizlilik Politikasında, Yazılımları ve Hizmetleri kullandığınızda Trovi'nin bilgilerinizi nasıl kullandığı ve koruduğu ile bilgilerinizle ilgili sahip olduğunuz haklar ve seçenekler açıklanır. Trovi olarak, Yazılımları ve Hizmetleri yüklediğinizde, kullandığınızda ve etkileşimde bulunduğunuzda toplayıp kullanabileceğimiz bilgilerle ilgili uygulamalarımızı bilme hakkınız olduğuna inanıyoruz. Yazılımlar ve Hizmetler arasında haberler, mesajlar, reklamlar ve oyunların yanı sıra eklemeyi kendinizin seçtiği özellikler ve içerikler ("İçerik") gibi bizim ve/veya üçüncü tarafların size teklif ettiği ve sunduğu çok çeşitli özellikler ve içerikler bulunabilir.

İşbu Gizlilik Politikası şu konuları kapsar:

•	Trovi'nin Topladığı ve Aldığı Bilgiler
•	Bilgi Kullanımı
•	Bilgilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması
•	Üçüncü Taraf İçeriği
•	Sosyal Ağlar
•	Çerezler ve Diğer Teknolojiler
•	13 Yaşından Küçük Çocuklar
•	Erişim
•	Veri Saklama
•	Verilerin Bölgenizin Dışına Aktarılması
•	Bilgi Güvenliği
•	Beni Takip Etme
•	İşbu Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler
•	Trovi ile İletişim
Trovi'nin Topladığı ve Aldığı Bilgiler

Yazılımlar ve Hizmetleri yüklediğinizde, kullandığınızda ve etkileşimde bulunduğunuzda, aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplarız ve saklarız:

1.	Teknik Bilgiler. Yazılımlar ve Hizmetleri kullanımınız, onlara erişiminiz ve onlarla etkileşiminiz ile ilgili bazı teknik bilgiler. Bu teknik bilgiler arasında tarayıcının türü ve sürümü, Yazılımlar ve Hizmetler ile etkileşimde bulunan işletim sistemi ve yazılımlar ve/veya uygulamalar, ISP (İnternet Hizmet Sağlayıcısı), konum, İnternet Protokolü (IP) adresi, kullanıcı tanımlayıcıları, aygıt yapılandırması ve tanımlayıcıları (UDID ve benzerleri), Yazılımlar ve Hizmetlerin sürümü ve Yazılımlar ve Hizmetlerde sizin belirlediğiniz yapılandırmalar ve ayarlar bulunur;
2.	Kullanım Bilgileri. Yazılımlar ve Hizmetleri kullanımınız, onlarla etkileşiminiz hakkında kullanımla ilgili bazı bilgiler; örneğin, Yazılımlar ve Hizmetleri ne zaman ve nasıl yüklediğiniz ve kullandığınız, internet tarayıcınızı ve aramayla ilgili internet uygulamalarını nasıl kullandığınız, ziyaret ettiğiniz web siteleri ve bu web sitelerinde gördüğünüz, eriştiğiniz ve kullandığınız içerikler; örneğin, görüntülediğiniz, kullandığınız ve eriştiğiniz teklifler ve reklamlar, bunlara nasıl tepki gösterdiğiniz ve bunları nasıl kullandığınız, ne sıklıkla kullandığınız, arama sorgularınız ve aramalarınızın saat ve tarih bilgileri;
3.	Sosyal Ağlar. Yazılımlar ve Hizmetler üzerinden sosyal ağlardaki etkileşimleriniz;
4.	Kayıtla İlgili Bilgiler. Yazılımlar ve Hizmetlere kaydolurken verdiğiniz bilgiler; örneğin, ad, ev veya iş adresi, eposta adresi, telefon ve faks numarası, doğum tarihi ve cinsiyet (gerekirse);
5.	Destekle İlgili Bilgiler. Bize destek bölümü ya da eposta yoluyla ulaştığınızda da eposta adresinizi, adınızı ve destek talebinizle ilgili gönüllü olarak verdiğiniz diğer bilgileri toplayabiliriz (örneğin; adınız, şirket adınız ve destekle ilgili sorunuz veya talebiniz). Bu bilgiler, yalnızca destek hizmetleri için kullanılacak olup, Yazılımlar ve Hizmetler aracılığıyla sizden toplanan diğer bilgilerle (bizim tarafımızdan oluşturulan veya toplanan kişisel Kullanıcı Kimliği [aşağıda tanımlandığı gibi] dahil) ilişkilendirilmeyecektir.

Yazılımlar ve Hizmetleri yüklediğinizde ve kullandığınızda, otomatik olarak kişisel kimlik bilgisi olmayan, anonim, dahili bir kullanıcı kimliği ("Kullanıcı Kimliği") oluşturarak bunu Yazılımlar ve Hizmetleri kullanımınızla ilişkilendiririz. Bu kullanıcı kimliği, yukarıdaki bilgilerden herhangi biriyle birlikte kullanılabilir.
Niyetimiz, kişisel kimlik bilgisi ("PII") toplamak olmasa da (işbu Gizlilik Politikasında öngörüldüğü üzere, kayıt ve kullanıcı desteği işlemleri dışında), toplanan veriler PII içerebilir. Gizlilik önlemlerimiz kapsamında, eposta adresleri, sosyal güvenlik numaraları, kredi kartı numaraları, oturum açma bilgileri gibi PII'ların istem dışı toplanmasını önlemek amacıyla bazı kuralları hayata geçirdik. Bilinen alan türlerine, parametrelere, değerlere ve algoritmalara dayanan bu kurallar, atlatılamaz nitelikte olmayıp, Yazılımlar ve Hizmetler bazen istenmeyen bilgiler toplayabilir. Bu kuralları düzenli olarak inceliyor ve güncelleştiriyoruz.

Bilgi Kullanımı

Trovi, topladığı bilgileri aşağıdaki şekilde analitik, ticari ve faaliyete ilişkin amaçlarla kullanabilir:

1.	Yazılımlar ve Hizmetleri işletmek ve güncelleştirmek; ayrıca size mevcut ve yeni işlevleri ve özellikleri sunmak;
2.	Yazılımlar ve Hizmetlere ilişkin kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve özelleştirmek; ayrıca bizim veya ortaklarımızın sunduğu hedefe yönelik, ilgi alanına dayalı reklamlar yoluyla ve diğer yollarla size kişiselleştirilmiş İçerikler sunmak;
3.	Yazılımlar ve Hizmetlerin kalitesini ve işleyişini korumak ve iyileştirmek;
4.	Sizi Yazılımlar ve Hizmetler güncelleştirmeleri hakkında bilgilendirmek;
5.	Size destek sunmak, şikayetleriniz ve/veya geribildirimlerinizle ilgilenmek;
6.	Yazılımlar ve Hizmetlerle bağlantılı olarak dahil olduğunuz anlaşmazlıklarla ilgili harekete geçmek;
7.	Yazılımlar ve Hizmetler için geçerli olan şart ve koşulların yerine getirilmesini sağlamak, yasadışı faaliyetleri ve kötüye kullanımı engellemek;
8.	İlgili yasal düzenlemelere, yasal kovuşturmalara veya uygulanabilir devlet taleplerine uymak ve bunları yerine getirmek.

Bilgilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması

Toplanan bilgileri, aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

•	Kanunen bilgilerinizi açıklamanız istenirse, bilgilerinizi kolluk kuvvetleriyle veya diğer yetkili mercilerle ve üçüncü taraflarla gerek görüldüğü şekilde paylaşabiliriz (örn. dolandırıcılık veya güvenlik ile ilgili ya da teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka bir şekilde bu sorunlarla ilgilenmek için; tazminat taleplerine karşılık vermek ya da yasal kovuşturmalarını, mahkeme celplerini ya da devlet taleplerini yerine getirmek veya Trovi'nin kullanıcılarının, ortaklarının ya da genel olarak toplumun haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak);
•	Trovi'nin şirket birleşmesi, başka bir şirket tarafından satın alınma, konsolidasyon, yönetim değişikliği, yeniden organizasyon ya da varlıklarının tamamen veya kısmen satılması gibi ticari işlemlerde bulunması durumunda, bilgileriniz, devredilen varlıklar arasında yer alacaktır;
•	Yazılımlar ve Hizmetlerle bağlantılı olarak çeşitli hizmetler (reklam, pazarlama, analiz, içerik ve arama gibi) sunan bazı üçüncü taraflarla (bunlarla sınırlı olmamak üzere arama motorları, içerik sağlayıcıları, reklam ağları ve platformları dahil) bilgilerinizi paylaşabiliriz. Bu bilgilerin açıklanması sonucunda hiçbir kullanıcının kimliğinin ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri alıyor ve bu üçüncü taraflardan şu taleplerde bulunuyoruz: (i) verileri güvende tutmaları, (ii) bize hizmet sunma dışında verileri herhangi başka bir amaçla kullanmamaları ve (iii) verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmaları;
•	PII'ları ve kişisel kimlik bilgisi olmayan bilgileri alt kuruluşlarımız, bağlı şirketlerimiz ve ana şirketlerimizle de paylaşıyoruz. Bu şirketler söz konusu bilgileri işbu Gizlilik Politikasına uygun biçimde kullanmak zorundadır.

Yukarıdakiler dışındaki hiçbir durumda, önceden izninizi almadan PII'larınızı üçüncü taraflarla paylaşmayacağız.
Üçüncü Taraf İçeriği

Bazı Yazılımlar ve Hizmetler İçeriğe sahip olabilir ve/veya sizin İçerik eklemenize izin verebilir. Bu İçerik uygulama, düğme, araç, üçüncü taraf reklamlarına bağlantı, web sitesi, ürün ve hizmet (arama hizmetleri dahil) ve ayrıca üçüncü tarafların size sunduğu diğer yöntemler biçiminde olabilir (toplu olarak "Üçüncü Taraf İçeriği ve Hizmetleri"). Bu gibi Üçüncü Taraf İçeriği ve Hizmetlerinin kullanımı, kendi gizlilik politikalarına tabi olup üçüncü tarafların gizlilik uygulamaları bizim sorumluluğumuzda değildir. Buna ek olarak Trovi, bu üçüncü taraflara sunduğu çok sayıdaki araçla Trovi platformunu kullanarak ilgi çekici ve kendine has uygulamalar, düğmeler ve araçlar oluşturma imkanı vermektedir. Bu araçların bazıları söz konusu üçüncü taraflara bilgilerinize (hem PII'a hem de kişisel kimlik bilgisi olmayan bilgilere) erişme, onları toplama, saklama ve/veya paylaşma olanağı sağlayabilir. Konuya açıklık getirmek adına belirtmek isteriz ki bu gibi Üçüncü Taraf İçeriği ve Hizmetlerini denetlemiyor, onaylamıyor, izlemiyor, desteklemiyor, teminat vermiyor ya da onlarla ilgili herhangi bir fikir beyan etmiyoruz. Üçüncü Taraf İçeriği ve Hizmetlerine erişiminizle ilgili bütün riskler size aittir. Üçüncü Taraf İçeriği ve Hizmetlerinde bulunan, onlar aracılığıyla sunulan bilgiler ve/veya bu Üçüncü Taraf İçeriği ve Hizmetlerini kullanımınız veya kullanamamanız ile ilgili sorumluluk kabul etmeyiz. Bu gibi Üçüncü Taraf İçeriği ve Hizmetlerini kullanımınızdan doğan yükümlülüklerden bizi açıkça muaf tutmaktasınız. Kullanmadan veya erişmeden önce bu gibi Üçüncü Taraf İçeriği ve Hizmetlerinin şartlarını, koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Sosyal Ağlar

En sevdiğiniz sosyal ağları doğrudan Yazılımlar ve Hizmetler üzerinden güncelleme ve kullanma olanağı veren ek özellikleri de etkinleştirebilirsiniz. Bu etkinleştirme sırasında, söz konusu sosyal ağlardan bazı bilgileri derlemesi için Trovi'ye izin vermeniz istenebilir. Arkadaş veya kişi listeleri, notlar, güncellemeler ve fotoğraflar içerebilen bu bilgiler, Yazılımlar ve Hizmetler üzerinden size sunulan İçeriği özelleştirmek, ilginizi çekebilecek yeni özellikler ve İçerikler önermek ya da istatistiksel amaçlarla veri toplamak için Trovi tarafından kullanılabilir. Aklınıza takılan şeyler veya sorularınız için lütfen sosyal ağınızın politikalarına başvurun. Sosyal ağ ayarlarınızı değiştirerek ya da Trovi'nin bu sosyal ağlara erişimini iptal ederek istediğiniz zaman sosyal ağ hesap veya hesaplarınıza Trovi'nin erişmesine izin vermeyebilirsiniz.
Çerezler ve Diğer Teknolojiler

Çerezler ve diğer teknolojiler, Trovi'nin Yazılımlar ve Hizmetleri nasıl kullandığınızı, en çok hangi sayfaların ve bölümlerin ilginizi çektiğini, hangi Yazılımlar ve Hizmetlerle en çok ilgilendiğinizi ve ne tür teklifleri görmek istediğinizi öğrenmesine yardımcı olur.

"Pikseller" veya "web işaretçileri" denilen kod bloklarıyla sizin hakkınızda bazı bilgileri toplayıp sunucularımıza ve ortaklarımıza gönderebiliriz. Biz ya da ortaklarımız, bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını çerez adı verilen küçük metin dosyalarına dönüştürerek paketleriz. Daha sonra bu paketler bilgisayarınıza gönderilir. Örnek vermek gerekirse, çerezler şu gibi bilgileri saklayabilir: Yazılımlar ve Hizmetlerde kullandığınız yapılandırmalar ve tercihler, Yazılımlar ve Hizmetler üzerinden yaptığınız arama sorguları, açtığınız web sayfaları, Yazılımlar ve Hizmetler üzerinden size sunulan reklamlarla etkileşiminiz, kullandığınız bilgiler ve oturum süreniz.

Bilgisayarınıza gönderilen ve kaydedilen çerezler,  Yazılımlar ve Hizmetleri bir sonraki kullanışınızda ya da ortaklarımızın web sitesine veya onların ağlarındaki bir web sitesine (örn. Trovi'nin dışındaki siteler ve hizmetler) girdiğinizde bizim ve ortaklarımızın sizi tanımasına olanak tanır.

Trovi ve/veya ortakları, çerezleri ve diğer takip teknolojilerini şu amaçlarla kullanır:

•	Yazılımlar ve Hizmetlerle ilgili aktivite ve etkileşimlerinizi kolaylaştırmak ve geliştirmek;
•	Yazılımlar ve Hizmetlerde ve üçüncü taraf web sitelerinde ve özelliklerinde size kişiselleştirilmiş İçerik sunmak (kişiselleştirilmiş içeriğe ilgi alanına dayalı bilgi, online reklamlar veya diğer pazarlama materyalleri dahildir);
•	Sizden toplanan bilgileri analiz etmek ve Yazılımlar ve Hizmetlerin yönetilmesine ve optimize edilmesine katkıda bulunmak;
•	Reklam kampanyalarının performans ve demografikle ilgili çok çeşitli parametrelerini takip etmek ve ölçmek (bunlarla sınırlı olmamak üzere tarayıcınızın hangi reklamları yüklediğini analiz etmek, reklamlar sunulduğunda veya reklamlara erişildiğinde hangi sayfaları görmekte olduğunuz ve reklamla olan etkileşiminiz dahildir).

Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmakla birlikte, tarayıcınızı tüm çerezleri reddedecek ya da çerez gönderildiğinde sizi uyaracak şekilde yeniden ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri devre dışı bırakmanız halinde Yazılımlar ve Hizmetlerin bazı işlevleri düzgün çalışmayabilir. Yazılımlar ve Hizmetleri kullanarak, yukarıda açıklandığı üzere bilgi toplanmasına ve çerezlere izin veriyorsunuz.
13 Yaşından Küçük Çocuklar

Yazılımlar ve Hizmetler, 13 yaşından küçük kullanıcılara yönelik değildir. İşbu belge ile en az 13 yaşında olduğunuzu beyan etmektesiniz. 13 yaşından küçük çocuklardan bilerek kişisel bilgi toplamayız, bu bilgileri kullanmayız, paylaşmayız veya açıklamayız. On üç (13) yaşından küçüklerin Trovi Yazılımını kullanmadığını doğrulamak için, herhangi bir aşamada yaş kanıtı gösterilmesini isteme hakkımız saklıdır.

Ebeveynlere ve vasilere, çocuklarının eposta kullanımını ve diğer online iletişimlerini ve aktivitelerini düzenli olarak izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar için daha güvenli bir online ortam sağlayan güvenli tarama araçları, üçüncü taraf online hizmetleri ve yazılım sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır.

On üç (13) yaşından küçük birinin Yazılımlar ve Hizmetleri kullanmakta olduğunu öğrenirsek, söz konusu kullanıcının Yazılımlar ve Hizmetlere erişmesini yasaklayıp engelleyeceğiz. Ayrıca bu kullanıcıya ait varsa tüm PII'ları derhal silmek için elimizden geleni yapacağız.

Çocuğunuz kendi PII'sını sizin izniniz olmadan vermiş ve ebeveyn ya da vasi olarak bunu öğrenmişseniz, lütfen işbu Gizlilik Politikasında verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize haber verin. Bu bilgileri veritabanımızdan çıkarmak için gereken her türlü önlemi alırız.

Erişim

Yazılımlar ve Hizmetleri kullanımınız sırasında topladığımız PII'lara erişmek için bize talepte bulunabilirsiniz. Bu gibi bir durumda, kimliğinizi doğrulamak için sizden ek bilgi vermenizi isteyebiliriz.

Veri Saklama

İşbu Gizlilik Politikasında açıklandığı gibi, işimizi yapmamız için gerekli olduğu sürece ve/veya faaliyetle ilgili amaçlar doğrultusunda ya da kanuni bir emri yerine getirmek için, topladığımız bilgileri saklarız. Ayrıca, uzun süreli saklamak istiyorsak, herhangi bir kişiyle bağdaştırılmaması ve kimliği ortaya çıkarmaması için, topladığımız bilgilerin bazı kısımlarını adsızlaştırabiliriz.

Verilerin Bölgenizin Dışına Aktarılması

Yazılımlar ve Hizmetler, İnternet üzerinden çalışır. Dünyanın herhangi bir yerinde farklı konumlarda bilgi saklayabilir ve bu bilgileri işleyebiliriz. PII'larınızın başka bir yargı bölgesine aktarılması için izin vermenizin şart olduğu bir yargı bölgesinde yaşıyorsanız, işbu belge ile verilerinizi aktarmamıza açıkça izin veriyorsunuz.
Bilgi Güvenliği

Verilerin hasar görmesi veya kaybı, bilgilerinize yetkisiz erişim ve bilgilerinizin yetkisiz kullanımı risklerini en aza indirmek ve PII'larınızı güvence altına almak için önlemler almaktayız. Ancak bu önlemler bilgilerin mutlak güvenliğini sağlayamamaktadır. Bu nedenle, PII'larınızı emniyet altına almak için çaba göstersek de, Yazılımlar ve Hizmetlerin ve veritabanlarının suistimal, arıza, yetkisiz ele geçirme, yetkisiz erişim veya diğer türlü kötüye kullanım ve istismardan tamamen uzak olduğunu garanti edemeyiz ve sizin de mantık çerçevesinde böyle bir beklentiniz olamaz.

Beni Takip Etme

Beni Takip Etme, bazı web tarayıcılarında yapılandırılabilen bir gizlilik tercihidir ("DNT Özelliği"). DNT özelliği bir web tarayıcısında etkinleştirildiğinde, ziyaret ettiğiniz web sitelerine, ziyaretlerinizle ilgili bazı bilgileri toplamalarını istemediğinizi bu web sitelerine söylemiş olursunuz. İnternet endüstrisi, henüz DNT Özelliklerince gönderilen sinyallerin nasıl yorumlanması gerektiği konusunu tam olarak tanımlamadığı için, Trovi, şu anda DNT Özelliği sinyallerine yanıt vermemekte veya bu sinyalleri algılamamaktadır.
Bu Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler

Zaman zaman bu Gizlilik Politikasını değiştirebiliriz. Değişikliklerden haberdar olmak için bu Politikayı sık sık ziyaret etmenizi ve gözden geçirmenizi öneririz. İşbu Gizlilik Politikasında kapsamlı değişiklikler yapmadan önce Trovi, size bu değişiklikle ilgili detaylı bir bildirimde bulunacaktır (açılır menü ya da makul başka yollarla). Bu bildirimde Yazılımlar ve Hizmetleri nasıl kaldırabileceğinize dair bilgi de bulunacaktır. Yasal gerekliliklere uymak için bu Politikada yapılan değişiklikleri de içeren diğer değişiklikler, ilk duyuruldukları anda derhal yürürlüğe girecektir.

Gizlilik sorunlarıyla ilgili olarak bizimle irtibata geçin

Conduit tarafından sağlanan Uygulama – Gizlilik Politikasının Türkçe (Türkiye) çevirisi yalnız size kolaylık olması için sunulmuştur. Bu Gizlilik politikasının İngilizce sürümü, Conduit ile olan ilişkinizi yönetecek ve herhangi bir çelişki durumunda Türkçe (Türkiye) dilindeki çeviriye göre önceliğe sahip olacaktır. İngilizce sürüm için buraya tıklayın